Hvem er vi?

Hvem er Lejrcenter Klitten?

Lejrcenter Klitten ejes  i dag af  en række FDF-kredse fra det der tidligere hed FDF Sydvendsyssel Distrikt. 
Det er følgende kredse: FDF Åby-Vedsted, FDF Pandrup, FDF Brønderselv, FDF Hjallerup, FDF Dronninglund, FDF Agersted, FDF Vester Hassing, FDF Øster Hassing, FDF Hals og FDF Taars.

Disse kredse stod i 1949 sammen og købte dette dejlige klitområde ved Lyngså. Dengang var der kun åbne marker og lidt skov på området. Ingen sommerhuse eller anden bebyggelse. (Du kan læse mere om dette under “Klittens Historie”

Disse 10 FDF kredse er i dag stadig de formelle ejere, men driften foretages af en bestyrelse der er udpeget af kredsene, og som afholder generalforsamling og valg én gang om året.

 


Velkommen!

På "LEJRCENTERKLITTEN" kan søge oplysninger og foretage booking af lejrene: Hvideklit, Klitten og Dokkedallejren. Vi håber du let finder de informationer du har brug for, ellers er du velkommen til at kontakte udlejer eller webmaster!