Hvem kan leje?

Hvem kan leje?

Lejrcenter Klitten kan udlejes til aktiviteter, der ligger inden for rammerne af en spejderforenings aktiviteter og formål samt aktiviteter og formål, der kan sidestilles hermed.

Lejrcenter Klitten kan f.eks. lejes af:

  • Spejdere, spejderorganisationer, FDF samt andre uniformerede korps
  • Institutioner f.eks. Børnehaver, DUS eller SFO
  • Skoler og ungdomsklubber
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Kirkelige foreninger og organisationer
  • Godkendte foreninger som f.eks. foreninger under DUF

Lejrcenter Klitten forhåndsreserveres via det online bookingsystem, se under ”Booking og Kalender”.
For at kunne gennemføre en forhåndsreservation og booking, SKAL aktivitets- og formålsoplysninger indtastes som en del af bookingprocessen.

Der kan ikke ske udlejning, hvor formålet er af privat karakter.

Lejrcenter Klitten kan ikke udlejes til:

  • Bryllupper, Familiefester, Rusture

Velkommen!

På "LEJRCENTERKLITTEN" kan søge oplysninger og foretage booking af lejrene: Hvideklit, Klitten og Dokkedallejren. Vi håber du let finder de informationer du har brug for, ellers er du velkommen til at kontakte udlejer eller webmaster!